Upadłość konsumencka – całokształt, co powinieneś mieć pojęcie
O ile upadłość konsumencka pozostanie potwierdzona, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez oznaczony czas czasu bądź też restrukturyzację, która ujmuje liczbę zadłużenia bądź zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest przeważnie ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po uznaniu planu spłaty przez sąd, osoba zadłużona musi go precyzyjnie wykonywać. To oznacza regularne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest często objęty nadzorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania szanowania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub też spełnienia odmiennych wymogów ustawionych przez sąd, dłużnik może pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż figura ta pozostała uwolniona od osobistych zobowiązań nieogarnionych upadłością konsumencką, a jej przypadek pieniężna zaczyna się adiustować.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.