Wycena przedsiębiorstwa – w jakich celach się ją robi

Po co i jakimi metodami się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa
Dość często spotykaną praktyką w działaniu dużej ilości firm jest wykonanie ich szczegółowej wyceny. Można to zrobić paroma sposobami, pośród jakich najpopularniejsze są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z tych metod podchodzi w zupełnie inny sposób do kwestii wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdej sytuacji należy dobrać taką, jaka będzie najbardziej odpowiednia. Przy podejściu porównawczym wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o inne podmioty, jakie są podobnej wielkości i działają w podobnej branży. Z kolei wycena spółek majątkowa gromadzi dostępne aktywa firmy, odlicza od nich pasywa i ta różnica jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach dobrze będzie się sprawdzać podejście dochodowe, w jakim wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w wielu różnych sytuacjach. Czasami będą o nie prosić banki, wykonuje się je również przy kupnie albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.